FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
18 781 807 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 747 579 Kč
4
Přijaté transfery
533 492 Kč
3
Kapitálové příjmy
200 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 765 633 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 454 699 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 122 220 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 765 633 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 454 699 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 122 220 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč