FINANČNÍ UKAZATELE 2021
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
28 609 132 Kč
4
Přijaté transfery
2 822 067 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 083 052 Kč
3
Kapitálové příjmy
332 250 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 843 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 161 717 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 394 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 843 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 161 717 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 394 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč