FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
19 081 587 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 697 028 Kč
3
Kapitálové příjmy
610 706 Kč
4
Přijaté transfery
471 578 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
3
Služby pro obyvatelstvo
14 086 209 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 014 278 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 771 527 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 086 209 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
11 014 278 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 771 527 Kč