FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
20 784 773 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 405 170 Kč
4
Přijaté transfery
508 276 Kč
3
Kapitálové příjmy
124 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 786 290 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 115 447 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 767 419 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
12 786 290 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 115 447 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 767 419 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč