FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
24 029 644 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 843 817 Kč
4
Přijaté transfery
745 886 Kč
3
Kapitálové příjmy
372 098 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 382 082 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 473 176 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 453 756 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 382 082 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 473 176 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 453 756 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
0 Kč