FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
19 062 256 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 678 553 Kč
4
Přijaté transfery
461 396 Kč
3
Kapitálové příjmy
207 140 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
23 631 589 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 594 858 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 758 318 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
23 631 589 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 594 858 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 758 318 Kč