FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
25 781 272 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 512 748 Kč
4
Přijaté transfery
892 749 Kč
3
Kapitálové příjmy
167 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
2
Průmyslová a ostatní odvětví
22 612 585 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 820 077 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 250 114 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
22 612 585 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 820 077 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 250 114 Kč