FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
20 629 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 137 082 Kč
4
Přijaté transfery
242 100 Kč
3
Kapitálové příjmy
100 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 086 882 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 988 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 193 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 086 882 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 988 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
3 193 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč