FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
219 242 691 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
212 775 707 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
97 %
VÝDAJE ROZPOČET
215 635 028 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
187 731 258 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
87 %
SALDO ROZPOČET
3 607 664 Kč
SALDO SKUTEČNOST
25 044 450 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU